Fotograf Thomas NilssonDen amerikanska regeringen har hittat kol och vill tvångsförflytta
Navajoindianerna från Big Mountain. Roberta Blackgoat vägrar att flytta.
För indianerna är marken de bor på det allra heligaste.

Big Mountain, Arizona.

Nästa bild >>

Bildkarta