"The earth here is my soul. To lose it is to lose your soul."


Roberta Blackgoat, Navajoindian som myndigheterna vill tvångsförflytta så att de kan utvinna kol ur marken där.


Click to see picture

Arizona

Click to see picture

Nebraska

Click to see picture

South Carolina

Click to see picture

Alabama

Click to see picture

TexasTillbaka


Fotograf Thomas Nilsson