Fotoutställningen "Uppdrag: USA" visades enligt föjande:

Centralstation Stockholm: 9 - 19 september, 2004.
Centralhuset på Resecentrum Göteborg: 20 - 26 september, 2004.
Malmö Centralstation: 27 september - 3 oktober, 2004.


Hem