Fotograf Thomas NilssonWestboro Baptist Church från Kansas reser runt i landet och framför
sitt hat mot homosexuella. De anser att attackerna den 11 september
var guds straff för alla synndare i USA.

Harrisburg, Pennsylvania.

Nästa bild >>

Bildkarta